Tag Archives: Behandling

Cannabis som medisinsk behandling av psykiske lidelser?

I høst (2019) publiserte tidsskriftet The Lancet Psychiatry en artikkel om behandling av psykiske problemer med cannabinoider. Artikkelen bygger på en systematisk gjennomgang av publiserte studier mellom 1980 og 2018 om emnet, samt metaanalyser av disse. 89 studier tilfredsstilte krav til inkludering (40 av disse var randomiserte og kontrollerte studier). Depresjon og angst utgjorde de to største diagnose-gruppene.

Konklusjonen er at det per i dag er lite som tyder på at cannabinoider forbedrer depressive lidelser og symptomer, angstlidelser, hyperaktivitetsforstyrrelse, Tourette syndrom, posttraumatisk stresslidelse, eller psykose.

Flere studier hadde for dårlig kvalitet. Det er behov for studier av høy kvalitet som kan undersøke effekten av cannabinoider på behandling av psykiske lidelser ytterligere, men det er i dag ikke grunnlag for å anbefales bruk av cannabinoider i behandling av psykiske problemer.

Artikkelen finnes her