Tag Archives: Psykiske lidelser

Cannabis som medisinsk behandling av psykiske lidelser?

I 2019 publiserte tidsskriftet The Lancet Psychiatry en artikkel om behandling av psykiske problemer med cannabinoider. Artikkelen bygger på en systematisk gjennomgang av publiserte studier mellom 1980 og 2018 om emnet, samt metaanalyser av disse. 89 studier tilfredsstilte krav til inkludering (40 av disse var randomiserte og kontrollerte studier). Depresjon og angst utgjorde de to største diagnose-gruppene.

Konklusjonen er at det per i dag er lite som tyder på at cannabinoider forbedrer depressive lidelser og symptomer, angstlidelser, hyperaktivitetsforstyrrelse, Tourette syndrom, posttraumatisk stresslidelse, eller psykose.

Samme år ble det også publisert en studie av militært personell som viser at cannabis kan forverre psykologiske problemer. Blant personell med posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) fant man at behandling med medisinsk cannabis førte til økt selvmordsfare og økte PTSD-symptomer.